Wonen in de wijk / buurt Boerhaavewijk in Haarlem

Over de wijk / buurt Boerhaavewijk in Haarlem

De Boerhaavewijk is een wijk in Haarlem.

In de Boerhaavewijk liggen het Kennemer Gasthuis, Haarlem college, zwembad Boerhaavebad en Hotel Haarlem Zuid.

De Boerhaavewijk in Haarlem is een typische naoorlogse wijk volgens het stedenbouwkundige principe van portiekflats in woonstempels met overwegend corporatiebezit . Dit stedenbouwkundige principe is de laatste jaren door de moderne woonwensen ingehaald. Hierdoor heeft de Boerhaavewijk te kampen met zowel sociale problemen zoals leefbaarheid, vervuiling en onveiligheid als woon technische problemen waardoor de woningen over het algemeen te klein zijn en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd.