Disclaimer

Disclaimer van AppartementHaarlem

AppartementHaarlem is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementHaarlem, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementHaarlem zijn verbonden. AppartementHaarlem is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementHaarlem beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementHaarlem is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementHaarlem worden aangeboden. AppartementHaarlem garandeert niet dat de op AppartementHaarlem aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementHaarlem garandeert ook niet dat de op AppartementHaarlem aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementHaarlem garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementHaarlem hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementHaarlem is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementHaarlem. U vrijwaart AppartementHaarlem voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementHaarlem.